≡ Menu

V tej objavi vas bomo seznanili z pojavom čakalne dobe pri dopolnilnem zavarovanju.

3 mesečna čakalna doba

Pri sklenitvi dopolnilnega zavarovanja nas čaka 3 mesečna čakalna doba. V tem času plačujemo premijo, a zavarovanje še ne moremo koristiti. Če bi v času čakalne dobe obiskali zdravnika, bi morali doplačilo plačati sami ali storitve ne bi dobili.

Po treh mesecih se normalno vključimo v zavarovanje in dopolnilno zavarovanje nam velja popolnoma enako kot vsem ostalim.

Brez čakalne dobe

Zakon določa posebne pogoje kako je možno skleniti dopolnilno zavarovanje brez čakalne dobe. To lahko storimo tako, da sklenemo zavarovanje najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je zaveza za samostojno plačevanje nastala ali ko smo prekinili ali je poteklo staro dopolnilno zavarovanje.

Prvi primer je po končanem šolanju ali za študente po dopolnjenem 26. letu starosti. Drugi primer je če prekinemo dopolnilno zavarovanje pri eni od zdravstvenih zavarovalnic in si takoj ne uredimo novega.

Čakalna doba je varovalo, da ne bi izkoriščali zdravstvenega zavarovanja in ga sklenili samo takrat, ko bi ga potrebovali, pri tem pa koristili visoke stroške zdravstvenih storitev.

Zelo pogosto vprašanje, ki se pojavlja v povezavi z dopolnilnim zavarovanje ali zavarovanje na sploh je glede višine premije. Še posebej je bilo to vprašanje aktualno v juniju, ko so se cene za dopolnilno zdravstveno zavarovanje povišale.

Nove premije za dopolnilno zavarovanje so:

  1. Vzajemna – 28,82€ ali 27,96€ pri plačilu s trajnikom
  2. Adriatic Slovenica – 30,34€ ali 30,04€, če plačate s trajnikom
  3. Zavarovalnica Triglav – 28,99€

Pri dopolnilnem zavarovanju plačujemo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih ne pokriva obvezno zavarovanje. Zavarovanja pri vseh treh zavarovalnicah so popolnoma enaka, saj višino kritja določa zakon, tako da se od zavarovalnice do zavarovalnice ne more razlikovati.

Zato je pametno, da si izberete tisto dopolnilno zavarovanje, ki ima najnižjo premijo, saj boste tako za enako stvar plačevali manj.

Dopolnilno zavarovanje lahko naročite tudi preko naše strani. Izpolnite obrazec za naročilo in svetovali vam bomo kako najenostavneje skleniti zavarovanje pri najcenejšem ponudniku.

Gre za starejšo novico, cene so se lahko ponovno spremenile. Aktualne cene lahko najdete na prvi strani.

Študenti so posebna skupina ljudi, saj se nahajajo v obdobju, ko se dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga krije država prenese na samostojno plačevanje. Zato je zelo pomembno, da si pravočasno sklenejo dopolnilno zavarovanje, da ne bi ostali brez kritja.

Dopolnjeno 26. leto

Vsak študent si mora ob dopolnjenem 26. letu samostojno skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne glede na to ali še ima status študenta. z dopolnjenim 26. letom si mora namreč vsak sam plačevati dopolnilno zavarovanje. Pomembno je, da si zavarovanje uredimo že mesec dni prej, saj ga lahko sklenemo samo s 1. v naslednjem mesecu, da se tako ne bi zgodilo, da bi bili en mesec brez dopolnilnega zavarovanja.

Sklenite zavarovanje pravočasno. Izpolnite obrazec na strani za dopolnilno zavarovanje.

Pavziranje

Vsi študenti, ki so stari manj kot 26. let in izgubijo status študenta, si morajo sami urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Enako kot pri dopolnjenem 26. letu, je pomembno, da si ga uredijo takoj, da ne bi ostali brez kritja, pri novi sklenitvi pa začeli s čakalno dobo treh mesecev.

V primeru, da status študenta ponovno pridobijo (in so stari manj kot 26), se lahko da dopolnilno zavarovanje na začasno mirovanje, tako da ga v tem obdobju ne plačujete.

Najpomembnejše vprašanje pri vsakem zavarovanju so njegova kritja, saj moramo vedeti pred čem nas takšno zavarovanje ščiti.

Dopolnilno zavarovanje krije razliko v ceni do polne zdravstvene storitve, ki je ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker so stroški nekaterih zdravstvenih storitev zelo visoki, jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. V tem primeru bi morali plačati del stroškov sami. S sklenjenim dopolnilnim zavarovanjem, krije te stroške zdravstvena zavarovalnica pri kateri ste sklenili dopolnilno zavarovanje.

Katere storitve in v kakšni višini krije obvezno in dopolnilno zavarovanje  določa zakon in zavarovalnice na to ne vplivajo.

Kritja dopolnilnega zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje tako krije doplačila pri naslednjih storitvah in pripomočkih:

  • Vse zdravstvene storitve, ki so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To zajema tudi nastanitev in prehrano v bolnišnicah in zdraviliščih
  • Vsa zdravila iz vmesne in pozitivne liste, ki so predpisana na recept. Pri zdravilih iz vmesne liste velja znesek do priznane vrednosti za to zdravilo.
  • Nenujne reševalne prevoze
  • Zdravstvene pripomočke
  • Ortopedske, ortotične, slušne, očesne, ortodontske in druge tehnične pripomočke ter zobnoprotetične nadomestke.

Zaradi visokih stroškov zdravstvenih storitev, je lahko doplačilo zelo veliko. Dopolnilno zavarovanje tako v določenih primerih krije tudi 90% vrednosti storitve. Zaradi tega se takšno zavarovanje priporoča vsem, ki si ga morajo po zakonu plačevati sami.

Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še nimate urejenega, si ga lahko uredite tudi preko nas, ki zastopamo zavarovalnico Vzajemna. Za najnižjo premijo izpolnite kontaktni obrazec.