≡ Menu

Kaj krije dopolnilno zavarovanje

Najpomembnejše vprašanje pri vsakem zavarovanju so njegova kritja, saj moramo vedeti pred čem nas takšno zavarovanje ščiti.

Dopolnilno zavarovanje krije razliko v ceni do polne zdravstvene storitve, ki je ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Ker so stroški nekaterih zdravstvenih storitev zelo visoki, jih obvezno zavarovanje ne krije v celoti. V tem primeru bi morali plačati del stroškov sami. S sklenjenim dopolnilnim zavarovanjem, krije te stroške zdravstvena zavarovalnica pri kateri ste sklenili dopolnilno zavarovanje.

Katere storitve in v kakšni višini krije obvezno in dopolnilno zavarovanje  določa zakon in zavarovalnice na to ne vplivajo.

Kritja dopolnilnega zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje tako krije doplačila pri naslednjih storitvah in pripomočkih:

  • Vse zdravstvene storitve, ki so krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To zajema tudi nastanitev in prehrano v bolnišnicah in zdraviliščih
  • Vsa zdravila iz vmesne in pozitivne liste, ki so predpisana na recept. Pri zdravilih iz vmesne liste velja znesek do priznane vrednosti za to zdravilo.
  • Nenujne reševalne prevoze
  • Zdravstvene pripomočke
  • Ortopedske, ortotične, slušne, očesne, ortodontske in druge tehnične pripomočke ter zobnoprotetične nadomestke.

Zaradi visokih stroškov zdravstvenih storitev, je lahko doplačilo zelo veliko. Dopolnilno zavarovanje tako v določenih primerih krije tudi 90% vrednosti storitve. Zaradi tega se takšno zavarovanje priporoča vsem, ki si ga morajo po zakonu plačevati sami.

Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še nimate urejenega, si ga lahko uredite tudi preko nas, ki zastopamo zavarovalnico Vzajemna. Za najnižjo premijo izpolnite kontaktni obrazec.